Thật tuyệt vời nếu các khu vui chơi giải trí có những chòi giả gỗ và những chiếc ghế giả gỗ